Materiały eksploatacyjne i akcesoria.

Materiały i akcesoria do technik:

 • mikroskopia elektronowa
 • mikroskopia optyczna
 • mikroskopy ze skanującą sondą AFM/SPM
 • spektroskopia w nano-skali nanoIR
 • spektroskopia Ramana

Oferta produktów do systemów GATAN, Leica, Quorum, Denton, Cressington, Tousimis, Renishaw, Horiba Scientific, Zeiss, Nikon, MICROS, Anasys Instruments, FEI, Tescan, Hitachi, Phenom, Jeol

 •  Stoliki do mikroskopów elektronowych
 • Standardowe stoliki do mikroskopów FEI, Tescan, Phenom, AmRay, Cambridge Instruments, Leica, CamScan, Aspex, RJLee, Etec oraz Novascan
 • Pasty srebrne
 • Klej węglowy
 • Piny do systemu Gatan 3View
 • Taśmy i krążki węglowe
 • Podstawki i pojemniki do stolików SEM
Podłoża z nanoporami

nanopores

Informacje
Membrany

mambrane

Informacje
Wzorce kalibracyjne, próbki testowe

m_p structures

Informacje

Dyski/podłoża AFM metalowe (stal nierdzewna)

Disc_metal

Informacje

Dyski/podłoża AFM metalowe (stal nierdzewna) z powłoką Au

Disc_metalAu

Informacje

Szczypce Micro-Tec 12A.AMvdo dysków AFM

TweezersDiscAFM12

Informacje

Szczypce Micro-Tec 15A.AM do dysków AFM

TweezersDiscAFM12

Informacje
Targety EM-Tec do napylarek

targetstargetsDisc

Olejki immersyjne Cargille Laboratories

Okineka CaF2 do spektroskopii Ramana