Mikroskopy zintegrowane z dotykowym monitorem LCD

logo

MICROS MCX100 LCD